Bouw 390 woningen Hooghkamer

Vandaag ondertekende Bas Brekelmans namens het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, met Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojekten B.V. twee grondexploitatie-overeenkomsten om de laatste 390 woningen te realiseren van het plan Hooghkamer in Voorhout. De bouw van het eerste deel van deze woningen staat gepland in het najaar van 2017.

Gemeente Teylingen ondertekende vandaag de grondexploitatie-overeenkomst met Van der Hulst Bouwprojekten B.V. voor de bouw van 107 woningen en met Terra Ontwikkeling (een onderdeel van Heijmans) voor de bouw van 283 woningen in het plan Hooghkamer. De ondertekening maakt de weg vrij om in het najaar van 2017 te starten met de bouw van het eerste deel van de in totaal 390 woningen. De partijen zijn blij dat straks ook de laatste fase van Hooghkamer gebouwd kan worden. De wijk kan in 2020 klaar zijn.

In de overeenkomsten zijn afspraken vastgelegd over het realiseren van woningen, de aanleg van de openbare ruimte door beide ontwikkelaars en het kostenverhaal. Ook zijn afspraken gemaakt over duurzaam bouwen en de grondverkoop die nodig is voor het door de gemeente afmaken van de wijkontsluitingsweg. Verder heeft Terra Ontwikkeling de taak om in samenspraak met de twee plaatselijke corporaties sociale huurwoningen mogelijk te maken.

Van der Hulst Bouwprojekten verwacht dit voorjaar de woningen van de tweede fase van het deelplan Sonate in de verkoop te brengen. Terra Ontwikkeling verwacht in april de eerste woningen ten noorden van de Molentocht in verkoop te brengen.

Voor nadere informatie zie www.teylingen.nl/hooghkamer en voor het woningaanbod www.hooghkamer-voorhout.nl.