Meer nieuws

 • Vergaderingen 2017 monumentencommissie
 • Aanslagen gemeentelijke belastingen 28 of 29 maart bezorgd

  De aanslagen gemeentelijke belastingen 2017 worden 28 of 29 maart bezorgd met een dagtekening 31 maart 2017.

 • Burgemeester en wethouder plantten bomen met schoolkinderen

  Burgemeester Breuer en wethouder Van Kempen hebben deze week bomen geplant met schoolkinderen vanwege de Landelijke Boomfeestdag. Zij deden dat in Warmond, Voorhout en Sassenheim.

 • Zilveren Barensteel uitgereikt aan Emiel van der Hoeven

  Wethouder Kees van Velzen reikte op 22 maart de ‘Zilveren Barensteel’ uit aan de heer E. (Emiel) van der Hoeven (70) voor zijn inzet voor de Historische Kring Voorhout (HKV).

 • Zwerfafvalactie Samen houden we de straat schoon

  Woensdag 22 maart organiseerde de gemeente de jaarlijkse zwerfafvalactie met basisscholen.

 • Uitreiking sportprijzen 2016

  Bas Brekelmans reikte op 21 maart de jaarlijkse sportprijzen uit tijdens een bijeenkomst van het Sportcafé in het clubgebouw van R.K.V.V. Teylingen op sportpark De Roodemolen.

 • Zilveren Barensteel uitgereikt aan mevrouw Roos van Leeuwen

  Wethouder Arno van Kempen reikte op 21 maart de ‘Zilveren Barensteel’ uit aan mevrouw R.J.M. (Roos) van Leeuwen (57) voor haar inzet voor de Vereniging tot viering van Warmondse feesten.

 • KTS bezoekt raadzaal Teylingen

  Op donderdag 23 maart zijn er twee debatten van de KTS in de raadzaal van de gemeente Teylingen. Het eerste debat is om 11.30 uur en het tweede om 13.30 uur. Het debat gaat over ontwerpen van voorzieningen, die de leerlingen op school hebben gemaakt. De beste ontwerpen worden gepresenteerd en daarna volgt een debat tussen de leerlingen. Beide debatten zijn live te volgen via www.teylingen.tv.

 • Verwijderde boot

  Door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar is op 6 maart 2017 op grond van artikel 5:24 van de APV de volgende boot verwijderd: een zeilboot, blauw/wit, verwijderd van de steiger bij Koudenhoorn in Warmond.

 • Rotonde Nagelbrug

  Provincie Zuid-Holland werkt aan de aanleg van een turborotonde en een fietsers- en voetgangersonderdoorgang bij de Nagelbrug in Voorhout.

 • Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko).

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse heeft op 13 maart 2017 de aanwijzing als toezichthouder van de Directeur Publieke Gezondheid van de GGD Hollands Midden ondertekend.

 • Groot onderhoud Kaagbaan Schiphol

  Van zaterdag 18 maart tot en met woensdag 24 mei wordt er groot onderhoud verricht aan de Kaagbaan op Schiphol.

 • Monumentencommissie Teylingen

  De eerstvolgende vergadering van de Monumentencommissie Teylingen vindt plaats op vrijdag 10 maart in het Gemeentekantoor in Sassenheim en begint om 10.15 uur.
  Deze vergadering is doorgaans openbaar. Als hiertoe aanleiding bestaat, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten wordt vergaderd.


 • Forse daling voortijdig schoolverlaters in Holland Rijnland

  Vandaag maakte minister Bussemaker van het ministerie van OCW de nieuwe resultaten bekend van de aanpak van voortijdig schoolverlaten. Het zijn de voorlopige cijfers over schooljaar 2015 - 2016. Holland Rijnland zag afgelopen jaar een forse afname van 15% in het aantal voortijdig schoolverlaters (VSV’ers). Dit is de grootste regionale daling van Nederland. De afname van 24% bij ROC Leiden verklaart voor een belangrijk deel dit mooie resultaat.

 • Herinrichting Platanenlaan en Essenlaan

  In 2017 worden de Platanenlaan en de Essenlaan tussen de Rusthofflaan en de Platanenlaan opnieuw ingericht. We doen dit om de openbare ruimte (straten, stoepen, bomen, groen en verlichting) efficiënt, veilig en duurzaam in te richten.

 • Grondexploitatie overeenkomst Hooghkamer

  (Publicatie op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening)

  Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad het ‘bestemmingsplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ en het ‘exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ vastgesteld.

 • Bestemmingsplan Sassenheim-Oost

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sassenheim-Oost met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2015SAS05009-0301, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

 • Aanmelden lintjesregen

  U kent het wel, bij de lintjesregen op de dag voor Koningsdag, dat u denkt: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken!

 • WOZ-waarde opvraagbaar via wozwaardeloket.nl

  Vanaf 1 februari 2017 is het mogelijk om via www.wozwaardeloket.nl gratis de WOZ-waarde van woningen uit Teylingen op te vragen.

 • Ondertekening overeenkomst bouw woningen Hooghkamer

  Op 9 februari 2017 tekenen het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojecten B.V. twee grondexploitatie-overeenkomsten om de laatste 390 woningen te realiseren van het plan Hooghkamer in Voorhout. De bouw van het eerste deel van deze woningen staat gepland in het najaar van 2017.

 • Rust, ruimte en natuur Kagerzoom

  Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom. Dat was de belangrijkste boodschap uit de enquête en interviews waaraan september jl. ruim 1000 mensen deelnamen.


 • Wanneer ontvangt u de stempas?

  De stempassen worden vóór 2 maart 2017 verzonden. Heeft u na 1 maart 2017 nog geen stempas ontvangen en u bent u wel stemgerechtigd in Teylingen, neem dan contact op met de gemeente.

 • Wilt u stemmen in een andere gemeente in Nederland?

  Wanneer u liever in een ander gemeente uw stem uitbrengt, kunt u hiervoor schriftelijk of mondeling een verzoek indienen bij het gemeentehuis. U ontvangt dan een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland.

 • Stemmen bij volmacht

  Bent u op 15 maart niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Dit kan schriftelijk of door de verklaring op de achterkant van de stempas in te vullen en te ondertekenen.

 • Openingstijden stembureaus

  De stemlokalen (met uitzondering van de mobiele stembureaus) zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
  De openingstijden van de mobiele stembureaus vindt u op de pagina 'waar kunt u stemmen'.

 • Waar kunt u stemmen?

  Omdat u met een stempas overal in de gemeente mag stemmen, vindt u hieronder een overzicht van alle stembureaus:

 • Wat moet u doen wanneer u uw stempas kwijt bent?

  U kunt schriftelijk of mondeling een vervangende stempas aanvragen.

 • Stemmen met een stempas en identiteitsbewijs

  Om in Teylingen te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. Met de stempas toont u aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

 • Aanvraag schriftelijke volmacht

  De schriftelijke volmacht vraagt u aan met het aanvraagformulier schriftelijke volmacht.

 • Verkiezingsposter plakken niet langer nodig

  Vrijwilligers van de politieke partijen in de gemeenten Teylingen hoeven de komende maanden niet op pad met plaksel en een kwast. De gemeenten gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 gebruik maken van voorbedrukte verkiezingsborden.

 • Poelweg 31, Warmond

  De gemeenteraad van Teylingen heeft op 22 september 2016 het bestemmingsplan ‘Poelweg 31, Warmond’, vastgesteld.

 • Grote belangstelling voor wijkmarkt Sassenheim

  Maandag 14 maart vond de wijkmarkt plaats voor bewoners van de wijk gelegen tussen de Julianalaan, de groenstrook van de Horsten, de grens met Lisse en de Parklaan. Bij de marktkramen spraken wijkbewoners over verschillende onderwerpen met wethouders, raadsleden en medewerkers van de gemeente Teylingen.

 • Afspraak informatie omgevingsvergunning

  De landelijke wet- en bouwregelgeving verandert voortdurend. Dat maakt het niet altijd eenvoudiger om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarom informeren wij u graag als u door de bomen misschien het bos niet meer ziet

 • Plastic, blik en drinkpakken in één zak

  Vanaf 1 februari 2016 kunt u ook drinkpakken en blik aanbieden in de zakken met het plastic verpakkingsafval.

 • Samen werken aan veilig Teylingen 02 april 2015

  Wij willen bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom voorkomen dat de ondernemers aan wie wij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien.

 • Vergunning in een flits 25 februari 2016

  Een flitsvergunning is een complete vergunningaanvraag waarop binnen twee werkdagen kan worden beslist.

 • Vergunning kledinginzameling 06 november 2014