Meer nieuws

 • Grondexploitatie overeenkomst Hooghkamer

  (Publicatie op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening)

  Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad het ‘bestemmingsplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ en het ‘exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ vastgesteld.

 • Bestemmingsplan Sassenheim-Oost

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sassenheim-Oost met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2015SAS05009-0301, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

 • Aanmelden lintjesregen

  U kent het wel, bij de lintjesregen op de dag voor Koningsdag, dat u denkt: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken!

 • Componistenlaan gedeeltelijk afgesloten

  In verband met de reconstructie (aanleg riolering, het aanbrengen van asfaltverhardingen, elementenverhardingen en kantopsluitingen) van de Componistenlaan in Voorhout is vanaf maandag 13 februari 2017 de straat tussen de panden met de huisnummers 246 tot en met 250 inclusief de kruispunten met de Mozartlaan afgesloten voor alle verkeer .

 • WOZ-waarde opvraagbaar via wozwaardeloket.nl

  Vanaf 1 februari 2017 is het mogelijk om via www.wozwaardeloket.nl gratis de WOZ-waarde van woningen uit Teylingen op te vragen.

 • Ondertekening overeenkomst bouw woningen Hooghkamer

  Op 9 februari 2017 tekenen het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojecten B.V. twee grondexploitatie-overeenkomsten om de laatste 390 woningen te realiseren van het plan Hooghkamer in Voorhout. De bouw van het eerste deel van deze woningen staat gepland in het najaar van 2017.

 • Rust, ruimte en natuur Kagerzoom

  Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom. Dat was de belangrijkste boodschap uit de enquête en interviews waaraan september jl. ruim 1000 mensen deelnamen.


 • Sportprijzen Teylingen 31 januari 2017

  De gemeente Teylingen organiseert in samenwerking met Stichting Sport Promotie Teylingen en sponsoren de uitreiking van de Sportprijzen Teylingen tijdens een bijeenkomst van het Sportcafé. Hierbij worden de sportman of sportvrouw, sportploeg en sporttalent van het jaar gekozen.

 • Wanneer ontvangt u de stempas?

  De stempassen worden vóór 2 maart 2017 verzonden. Heeft u na 1 maart 2017 nog geen stempas ontvangen en u bent u wel stemgerechtigd in Teylingen, neem dan contact op met de gemeente.

 • Wilt u stemmen in een andere gemeente in Nederland?

  Wanneer u liever in een ander gemeente uw stem uitbrengt, kunt u hiervoor schriftelijk of mondeling een verzoek indienen bij het gemeentehuis. U ontvangt dan een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland.

 • Stemmen bij volmacht

  Bent u op 15 maart niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Dit kan schriftelijk of door de verklaring op de achterkant van de stempas in te vullen en te ondertekenen.

 • Openingstijden stembureaus

  De stemlokalen (met uitzondering van de mobiele stembureaus) zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
  De openingstijden van de mobiele stembureaus vindt u op de pagina 'waar kunt u stemmen'.

 • Waar kunt u stemmen?

  Omdat u met een stempas overal in de gemeente mag stemmen, vindt u hieronder een overzicht van alle stembureaus:

 • Wat moet u doen wanneer u uw stempas kwijt bent?

  U kunt schriftelijk of mondeling een vervangende stempas aanvragen.

 • Stemmen met een stempas en identiteitsbewijs

  Om in Teylingen te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. Met de stempas toont u aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

 • Aanvraag schriftelijke volmacht

  De schriftelijke volmacht vraagt u aan met het aanvraagformulier schriftelijke volmacht.

 • Verkiezingsposter plakken niet langer nodig

  Vrijwilligers van de politieke partijen in de gemeenten Teylingen hoeven de komende maanden niet op pad met plaksel en een kwast. De gemeenten gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 gebruik maken van voorbedrukte verkiezingsborden.

 • Torenlaan 5A Voorhout: bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld

  Op 15 december 2016 heeft de gemeenteraad besloten om het bestemmingsplan ‘Torenlaan 5a Voorhout’ ongewijzigd vast te stellen.

 • Werkorganisatie HLTsamen start op 1 januari

  Per 1 januari is de werkorganisatie HLTsamen een feit. De organisatie bestaat uit alle medewerkers van Hillegom, Lisse en Teylingen. Donderdag 22 december stelde het HLT-bestuur de begroting 2017 van HLTsamen vast. Eerder deden de raden dit al. De dienstverlening is rond het einde van het jaar aangepast om op maandag 2 januari goed van start te kunnen gaan.

 • Poelweg 31, Warmond

  De gemeenteraad van Teylingen heeft op 22 september 2016 het bestemmingsplan ‘Poelweg 31, Warmond’, vastgesteld.

 • Grote belangstelling voor wijkmarkt Sassenheim

  Maandag 14 maart vond de wijkmarkt plaats voor bewoners van de wijk gelegen tussen de Julianalaan, de groenstrook van de Horsten, de grens met Lisse en de Parklaan. Bij de marktkramen spraken wijkbewoners over verschillende onderwerpen met wethouders, raadsleden en medewerkers van de gemeente Teylingen.

 • Afspraak informatie omgevingsvergunning

  De landelijke wet- en bouwregelgeving verandert voortdurend. Dat maakt het niet altijd eenvoudiger om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarom informeren wij u graag als u door de bomen misschien het bos niet meer ziet

 • Plastic, blik en drinkpakken in één zak

  Vanaf 1 februari 2016 kunt u ook drinkpakken en blik aanbieden in de zakken met het plastic verpakkingsafval.

 • Samen werken aan veilig Teylingen 02 april 2015

  Wij willen bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom voorkomen dat de ondernemers aan wie wij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien.

 • Vergunning in een flits 25 februari 2016

  Een flitsvergunning is een complete vergunningaanvraag waarop binnen twee werkdagen kan worden beslist.

 • Vergunning kledinginzameling 06 november 2014