Meer nieuws

 • Meldpunt Zorgombudsman

  De gemeenteraad wil de zorg en hulp in Teylingen zo goed mogelijk voor u organiseren. Bijvoorbeeld als het gaat om Wmo, jeugdhulp, uitkeringen en passend werk.

 • Ontwerpbestemmingsplan 'H. Knoopstraat 1, Sassenheim' ter inzage

  Het ontwerpbestemmingsplan ‘H. Knoopstraat 1, Sassenheim’ ligt vanaf donsderdag 18 mei 2017 ter inzage in het Gemeentekantoor in Sassenheim.

 • Verslag wijkmarkt Lage Land Warmond

  Donderdag 11 mei was de wijkmarkt voor bewoners van Het Lage Land in Warmond. Dit gebied ligt aan de oostkant van de Kagerplassen en grenst daar aan Leiderdorp en Kaag en Braassem.

 • Doe mee met de inleveractie van Wecycle op de milieustraat

  Teylingen doet mee aan de Wecycle-inleveractie voor afgedankte elektrische apparaten en spaarlampen (e-waste) op de milieustraat.

 • Meldingen systeem Teylingen

  Vanaf 10 mei kunnen inwoners in Teylingen eenvoudig een melding voor schade aan de openbare ruimte doen via Fixi. Meldingen worden direct doorgegeven aan de servicebussen van de gemeente, zodat de melding nog sneller kan worden opgepakt. Inwoners kunnen een melding doen via deze website – Melding doen (Fixi) of via de Fixi-app die beschikbaar is voor Apple en Android.
  Wethouder Kees van Velzen: “Als wethouder openbare ruimte ben ik zeer verheugd dat Teylingen deze eenvoudige manier van melden invoert. De meldingen in het vorige systeem waren zeer omslachtig en gebruiksonvriendelijk. Fixi is een heel vriendelijk gebruikssysteem en wij vertrouwen erop dat inwoners nu nog sneller meldingen doen over gebreken in de buitenruimte, zodat wij ze weer sneller kunnen oplossen”.

 • Gebiedsprogramma Bloeiende Bollenstreek van start

  Een ‘bloeiende’ Bollenstreek die het hele jaar door boeit, levert een bijdrage aan landschap, recreatie, natuur en economie van onze streek.

 • Speelplaatsen nieuwbouwwijk Hooghkamer 2G

  Op donderdag 20 april 2017 is Hoek hoveniers BV gestart met de aanleg van de speelplaatsen nabij de Narcis en Krokus in Voorhout.

 • Speelplaatsen nieuwbouwwijk Engelse Tuin

  Op dinsdag 18 april 2017 is de leverancier Acacia-Robinia Nederland BV gestart met de aanleg van de speelplaats nabij de Taxushaag in Voorhout.

 • Draagvlakonderzoek Kermis Sassenheim

  De Oranjevereniging Sassenheim heeft de wens uitgesproken om de jaarlijkse kermis en de najaarsfeesten in het centrum te organiseren.

 • ‘HARTVEILIG’ op 31 mei

  De gemeente Teylingen en HartveiligWonen organiseren op woensdag 31 mei van 19.30 tot 21.00 uur een informatiebijeenkomst over het project HartveiligWonen in de raadzaal van het Bestuurscentrum in Voorhout, Raadhuisplein 1. Vrijwilligers die kunnen reanimeren/defibrilleren of dit willen leren, zijn van harte welkom! Koffie en thee staan klaar vanaf 19.00 uur.

 • Voormalige Kompasschool te koop

  De voormalige Kompasschool aan de Jacoba van Beierenlaan 6 in Sassenheim is te koop. De verkoop gebeurt via een openbare inschrijving.

 • Verkeersveiligheid Herenweg Warmond

  Al een aantal jaren wordt gesproken over de verkeersveiligheid van de doorgaande weg door Warmond. Het gaat hierbij om de Oranje Nassaulaan, Herenweg, Sweilandstraat en Oosteinde (plangebied). Bewoners en ondernemers laten de gemeente regelmatig weten de wegen onveilig te vinden, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. De gemeente heeft geld beschikbaar om de wegen aan te passen en maatregelen te treffen. Wij horen hierover graag de mening van bewoners en ondernemers. Iedereen is van harte welkom om mee te denken over verkeersveiligheid en maatregelen.

 • Herinrichting Platanenlaan en Essenlaan

  In 2017 worden de Platanenlaan en de Essenlaan tussen de Rusthofflaan en de Platanenlaan opnieuw ingericht. We doen dit om de openbare ruimte (straten, stoepen, bomen, groen en verlichting) efficiënt, veilig en duurzaam in te richten.

 • Buitengebied Teylingen

  Bekendmaking van het voorontwerp bestemmingsplan voor de campings de Horizon, Spijkerboor en de Boekhorst ter inzage

 • Werkzaamheden fietspad Veerpolder Warmond

  De Veerpolder in Warmond is van oudsher een watergebonden bedrijventerrein. In de loop van de jaren is in het gebied een mix ontstaan van watergebonden bedrijven, (water)recreatie, industriële bedrijven en sport.

 • Lintjesregen 2017

  Op woensdag 26 april hebben 11 inwoners van de gemeente Teylingen een koninklijke onderscheiding gekregen ter gelegenheid van Koningsdag 2017. Burgemeester Carla Breuer reikt de onderscheidingen uit. Eén onderscheiding is uitgereikt door de burgemeester van Lisse.

 • Ontwerp participatieplan herinrichting Platanenlaan/Essenlaan

  De gemeente Teylingen heeft samen met de bewoners, betrokkenen en een ingenieursbureau een ontwerp participatieplan gemaakt over de herinrichting van de Platanenlaan en de Essenlaan (gedeelte tussen Rusthofflaan en Platanenlaan).

 • Vooraankondiging voorbereiding Van den Berch van Heemstedeweg 21, Voorhout

  Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening laten wij u weten dat wij het bestemmingsplan Van den Berch van Heemstedeweg 21, Voorhout voorbereiden.

 • Van den Woudestraat 1a, Warmond

  De gemeenteraad van Teylingen heeft op 30 maart 2017 het bestemmingsplan ‘Van den Woudestraat 1a, Warmond’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage heeft gelegen. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.1525.BP2016WAR10006-0401.

 • Uitnodiging informatiemarkt en inloopavond over windenergieplannen

  AkzoNobel nodigt u uit voor een informatiemarkt over het voornemen om 2 windturbines te plaatsen. Vervolgens nodigt de gemeente u uit om in gesprek te gaan met college- en raadsleden.

 • Schooltuinproject eerste winnaar van de Teylinger Prijs

  Het Schooltuinproject van Park Rusthoff is door de jury gekozen als eerste winnaar van de Teylinger Prijs. De Teylinger Prijs wordt uitgereikt aan vrijwilligers of verenigingen met een goed project of initiatief vanuit een vereniging of een groep buurtbewoners. Voorwaarde is dat het project meerwaarde moet hebben voor de Teylinger samenleving.
  Iedereen mag een project of activiteit nomineren. Dit kan het hele jaar door, waarna eens per vier maanden een winnaar van de Teylinger Prijs wordt gekozen.

 • Rotonde Nagelbrug

  Provincie Zuid-Holland werkt aan de aanleg van een turborotonde en een fietsers- en voetgangersonderdoorgang bij de Nagelbrug in Voorhout.

 • Boot verwijderd

  Door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar is op 22 maart 2017 op grond van artikel 5:24 van de APV de volgende boot verwijderd:

  • een pleziervaartuig aan de Zijldijk in Warmond.

 • Vergaderingen 2017 monumentencommissie
 • Uitreiking sportprijzen 2016

  Bas Brekelmans reikte op 21 maart de jaarlijkse sportprijzen uit tijdens een bijeenkomst van het Sportcafé in het clubgebouw van R.K.V.V. Teylingen op sportpark De Roodemolen.

 • Groot onderhoud Kaagbaan Schiphol

  Van zaterdag 18 maart tot en met woensdag 24 mei wordt er groot onderhoud verricht aan de Kaagbaan op Schiphol.

 • Grondexploitatie overeenkomst Hooghkamer

  (Publicatie op grond van artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening)

  Op 24 september 2015 heeft de gemeenteraad het ‘bestemmingsplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ en het ‘exploitatieplan Hooghkamer 2011, 2e herziening’ vastgesteld.

 • Bestemmingsplan Sassenheim-Oost

  Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Sassenheim-Oost met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2015SAS05009-0301, in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor een ieder ter inzage ligt.

 • Aanmelden lintjesregen

  U kent het wel, bij de lintjesregen op de dag voor Koningsdag, dat u denkt: ‘Binnen mijn vereniging verdient iemand ook wel een lintje.’ Dit is het moment om daar eens goed over na te denken!

 • WOZ-waarde opvraagbaar via wozwaardeloket.nl

  Vanaf 1 februari 2017 is het mogelijk om via www.wozwaardeloket.nl gratis de WOZ-waarde van woningen uit Teylingen op te vragen.

 • Ondertekening overeenkomst bouw woningen Hooghkamer

  Op 9 februari 2017 tekenen het college van burgemeester en wethouders van Teylingen, Terra Ontwikkeling C.V. en Van der Hulst Bouwprojecten B.V. twee grondexploitatie-overeenkomsten om de laatste 390 woningen te realiseren van het plan Hooghkamer in Voorhout. De bouw van het eerste deel van deze woningen staat gepland in het najaar van 2017.

 • Rust, ruimte en natuur Kagerzoom

  Koester de rust, ruimte en natuur op de Kagerzoom. Dat was de belangrijkste boodschap uit de enquête en interviews waaraan september jl. ruim 1000 mensen deelnamen.


 • Wanneer ontvangt u de stempas?

  De stempassen worden vóór 2 maart 2017 verzonden. Heeft u na 1 maart 2017 nog geen stempas ontvangen en u bent u wel stemgerechtigd in Teylingen, neem dan contact op met de gemeente.

 • Wilt u stemmen in een andere gemeente in Nederland?

  Wanneer u liever in een ander gemeente uw stem uitbrengt, kunt u hiervoor schriftelijk of mondeling een verzoek indienen bij het gemeentehuis. U ontvangt dan een kiezerspas. Met de kiezerspas kunt u stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen Nederland.

 • Stemmen bij volmacht

  Bent u op 15 maart niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Dit kan schriftelijk of door de verklaring op de achterkant van de stempas in te vullen en te ondertekenen.

 • Openingstijden stembureaus

  De stemlokalen (met uitzondering van de mobiele stembureaus) zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur.
  De openingstijden van de mobiele stembureaus vindt u op de pagina 'waar kunt u stemmen'.

 • Waar kunt u stemmen?

  Omdat u met een stempas overal in de gemeente mag stemmen, vindt u hieronder een overzicht van alle stembureaus:

 • Wat moet u doen wanneer u uw stempas kwijt bent?

  U kunt schriftelijk of mondeling een vervangende stempas aanvragen.

 • Stemmen met een stempas en identiteitsbewijs

  Om in Teylingen te kunnen stemmen ontvangt u een stempas. Met de stempas toont u aan dat u gerechtigd bent om te stemmen. Zonder de stempas kunt u uw stem niet uitbrengen.

 • Aanvraag schriftelijke volmacht

  De schriftelijke volmacht vraagt u aan met het aanvraagformulier schriftelijke volmacht.

 • Verkiezingsposter plakken niet langer nodig

  Vrijwilligers van de politieke partijen in de gemeenten Teylingen hoeven de komende maanden niet op pad met plaksel en een kwast. De gemeenten gaan bij de Tweede Kamerverkiezingen op 15 maart 2017 gebruik maken van voorbedrukte verkiezingsborden.

 • Poelweg 31, Warmond

  De gemeenteraad van Teylingen heeft op 22 september 2016 het bestemmingsplan ‘Poelweg 31, Warmond’, vastgesteld.

 • Afspraak informatie omgevingsvergunning

  De landelijke wet- en bouwregelgeving verandert voortdurend. Dat maakt het niet altijd eenvoudiger om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarom informeren wij u graag als u door de bomen misschien het bos niet meer ziet

 • Plastic, blik en drinkpakken in één zak

  Vanaf 1 februari 2016 kunt u ook drinkpakken en blik aanbieden in de zakken met het plastic verpakkingsafval.

 • Samen werken aan veilig Teylingen 02 april 2015

  Wij willen bijdragen aan gezond ondernemerschap en daarom voorkomen dat de ondernemers aan wie wij vergunningen verlenen daarmee criminele activiteiten ontplooien.

 • Vergunning in een flits 25 februari 2016

  Een flitsvergunning is een complete vergunningaanvraag waarop binnen twee werkdagen kan worden beslist.

 • Vergunning kledinginzameling 06 november 2014