Vergaderingen 2017 monumentencommissie

De vergaderingen van de Monumentencommissie Teylingen in 2017/2018 vinden plaats op de volgende vrijdagen:

  • 2 juni
  • 7 juli
  • 11 augustus (onder voorbehoud in verband met de vakantieperiode)
  • 8 september
  • 6 oktober
  • 3 november
  • 1 december
  • 5 januari 2018 (onder voorbehoud vanwege vakantieperiode)

Locatie

Het Gemeentekantoor in Sassenheim.

Aanvang

De vergaderingen beginnen in principe om 9.30 uur. De exacte aanvangstijd leest u in de agenda van de vergadering die ook op deze website wordt geplaatst. 
De vergaderingen zijn openbaar. Als hiertoe aanleiding bestaat, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten wordt vergaderd.

Heeft u vragen over de monumentencommissie? Neem dan via de mail contact op met Carol Bekker (c.bekker@hltsamen.nl).