Monumentencommissie Teylingen

De vergaderingen van de Monumentencommissie Teylingen vinden plaats op vrijdagochtend in het Gemeentekantoor in Sassenheim. De exacte aanvangstijd leest u in de agenda van de vergadering die ook op deze website wordt geplaatst als deze bschikbaar komt.

  • 11 augustus (o.v.b. vanwege vakantieperiode)
  • 8 september
  • 6 oktober
  • 3 november
  • 1 december
  • 5 januari 2018 (o.v.b. vanwege vakantieperiode)

De vergaderingen zijn openbaar. Als hiertoe aanleiding bestaat, beslist de commissie tijdens de vergadering of over een bepaald onderwerp alsnog besloten zal worden vergaderd.

Als u vragen heeft over de monumentencommissie dan kunt u contact opnemen met Carol Bekker, c.bekker@hltsamen.nl.