Inwoners en verenigingen

Nieuws

Ontwerpbestemmingsplan ‘1e pa... (Accordion ingeklapt)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening Buitengebied Teylingen’ in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke o...
Lees meer over 'Ontwerpbestemmingsplan ...'

Evaluatie crisisnoodopvang vluchtel... (Accordion ingeklapt)

Van donderdag 15 tot en met dinsdag 21 oktober heeft er crisisnoodopvang van vluchtelingen plaatsgevonden in de sporthal de Tulp.
Lees meer over 'Evaluatie crisisnoodopv...'

Ontwerpbestemmingsplan Teylingerhof... (Accordion ingeklapt)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Teylingerhof, Sassenheim, met identificatienummer NL.IMRO.1525.BP2014SAS05008-0301, in overeenstemming met artikel 3.8 van d...
Lees meer over 'Ontwerpbestemmingsplan ...'

Voorontwerpbestemmingsplan Hyacinte... (Accordion ingeklapt)

De gemeente is bezig met een nieuw bestemmingsplan voor het perceel Hyacintenlaan 1 te Warmond.
Een voorontwerp van het nieuwe bestemmingsplan is klaar.
Lees meer over 'Voorontwerpbestemmingsp...'

Vacature: civiel technisch medewerk... (Accordion ingeklapt)

De gemeente Teylingen is op zoek naar een civieltechnisch medewerker. Je bent gestationeerd bij de afdeling Gemeentewerken, maar je werkt feitelijk in verschillende verbanden en netwerken. Onze i...
Lees meer over 'Vacature: civiel techni...'

Verklein kans op inbraak (Accordion ingeklapt)

Heeft u uw (schuur)deur op slot gedaan? En laat u een lamp branden als u van huis bent? Of is alles pikdonker en ligt er een ladder klaar voor een inbreker die uw poort binnen loopt?
Lees meer over 'Verklein kans op inbraa...'

Beleidsnota archeologie “Onde... (Accordion ingeklapt)

Het archeologiebeleid van Teylingen is vernieuwd. Dat wil zeggen dat de verschillende gebieden in Teylingen nieuwe vrijstellingsmaten hebben gekregen voor het graven in de grond. Het doel van dit...
Lees meer over 'Beleidsnota archeologie...'

Bestemmingsplan ‘Rijnsburgerw... (Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad van Teylingen heeft op 29 oktober 2015 het bestemmingsplan ‘Rijnsburgerweg 6, Voorhout’, ongewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter in...
Lees meer over 'Bestemmingsplan ‘...'

Vooraankondiging voorbereiding best... (Accordion ingeklapt)

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening laten wij u weten dat bestemmingsplan Postpromenade Hoofdstraat-Koetsiersweg, Sassenheim, wordt voorbereid.
Lees meer over 'Vooraankondiging voorbe...'

Concept Woonvisie Teylingen 2015-20... (Accordion ingeklapt)

In de concept Woonvisie zet de gemeente de koers uit op het gebied van wonen voor de komende jaren. De concept Woonvisie ligt ter inzage van 4 november tot 16 december 2015 in het Gemeentekantoor...
Lees meer over 'Concept Woonvisie Teyli...'