Inwoners en verenigingen

Nieuws

Prijzen kerstbomeninzameling (Accordion ingeklapt)

Dit jaar zijn er totaal 1693 kerstbomen ingeleverd. In Sassenheim waren dit er 320, in Voorhout 979 en in Warmond 394. Alle kinderen kregen voor elke ingeleverde boom een lootje. Enkele prijzen z...
Lees meer over 'Prijzen kerstbomeninzam...'

Verkiezing Provinciale Staten en Wa... (Accordion ingeklapt)

Bij de verkiezing van de leden van provinciale staten van Zuid-Holland en van het Hoogheemraadschap Rijnland op woensdag 18 maart 2015 mag een kiezer zijn/haar stem uitbrengen in een willekeurig...
Lees meer over 'Verkiezing Provinciale ...'

Behoud van de weekmarkt door verzel... (Accordion ingeklapt)

Het aantal bezoekers aan de weekmarkt loopt flink terug. Uit onderzoek blijkt dat het verzelfstandigen van de weekmarkt leidt tot minder regels en meer ruimte voor ondernemers. Zij kunnen dan naa...
Lees meer over 'Behoud van de weekmarkt...'

Vraag en aanbod vrijwillige zorg (Accordion ingeklapt)

We willen een betere match tussen vraag en aanbod met betrekking tot vrijwillige hulp en ondersteuning in de Bollenstreek. Denk en doe met ons mee! U ben van harte welkom.
Lees meer over 'Vraag en aanbod vrijwil...'

Mantelzorgcompliment gemeentetaak (Accordion ingeklapt)

Om mantelzorgers te ondersteunen bestaat de regeling Mantelzorgcompliment.
Lees meer over 'Mantelzorgcompliment ge...'

Bestemmingsplan Fort Marina (Accordion ingeklapt)

De gemeente heeft het bestemmingsplan Fort Marina Warmond gewijzigd vastgesteld. Het plan ligt ter inzage vanaf donderdag 22 januari 2015 tot en met woensdag 4 maart 2015 in het gemeentekantoor i...
Lees meer over 'Bestemmingsplan Fort Ma...'

Ruïne van Teylingen (Accordion ingeklapt)

Op woensdag 28 januari 2015 organiseert de gemeente een tweede bijeenkomst over de toekomst van de Ruïne van Teylingen. De gemeente vraagt aan bezoekers tijdens een inloopbijeenkomst om te r...
Lees meer over 'Ruïne van Teylinge...'

Vervanging lantaarnpalen door LED (Accordion ingeklapt)

Van januari tot en met april vervangt de gemeente iets meer dan zeshonderd lantaarnpalen door LED-verlichting. In elke dorp wordt een wijk of gebied voorzien van LED-verlichting.
Lees meer over 'Vervanging lantaarnpale...'