Inwoners en verenigingen

Nieuws

(Oude) Locatie Dirk van den Broek (Accordion ingeklapt)

Wijzigingsplan Hoek Hoofdstraat/Concordiastraat/Kastanjelaan, Sassenheim.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het voorontwerp voor een ieder ter inzage ligt.
Lees meer over '(Oude) Locatie Dirk van...'

Dag van de democratie (Accordion ingeklapt)

Op zaterdag 10 september 2016 is de Dag van de Democratie. Wilt u kennis maken met de democratie, de politiek en weten hoe u invloed kunt uitoefenen? Kom dan op zaterdag 10 september tussen 10.00...
Lees meer over 'Dag van de democratie'

Bestemmingsplan Sassenheim-Oost (Accordion ingeklapt)

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening laten wij u weten dat een nieuw bestemmingsplan Sassenheim-Oost wordt voorbereid. Een voorontwerp van het bestemmingsplan is klaa...
Lees meer over 'Bestemmingsplan Sassenh...'

Torenlaan 5A (Accordion ingeklapt)

Burgemeester en wethouders van Teylingen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Torenlaan 5A, Voorhout’ in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor e...
Lees meer over 'Torenlaan 5A'

Voetgangersbrug Poelweg Warmond afg... (Accordion ingeklapt)

Het voetgangersbruggetje aan de Poelweg in Warmond is tijdelijk afgesloten.
Lees meer over 'Voetgangersbrug Poelweg...'

Starterslening krijgt vervolg (Accordion ingeklapt)

Starters op de koopwoningmarkt kunnen gebruik blijven maken van de Starterslening. Die lening blijft in basis hetzelfde. Een aantal kenmerken van de lening verandert.
Lees meer over 'Starterslening krijgt v...'

Recreatiepark Watertuin (Accordion ingeklapt)

Voorontwerpbestemmingsplan ter inzage.
De gemeente Teylingen bereidt voor recreatiepark Watertuin in Warmond een nieuw bestemmingsplan voor. Het voorontwerp van dit nieuwe bestemmingsplan is kla...
Lees meer over 'Recreatiepark Watertuin'

Buitengebied Teylingen (Accordion ingeklapt)

Bestemmingsplan, inclusief uitspraak en tussenuitspraak/bestuurlijke lus door Raad van State.
Lees meer over 'Buitengebied Teylingen'

Hyacintenlaan 1, Warmond (Accordion ingeklapt)

De gemeenteraad van Teylingen heeft op 30 juni 2016 het bestemmingsplan ‘Hyacintenlaan 1, Warmond’ gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan dat ter inzage he...
Lees meer over 'Hyacintenlaan 1, Warmon...'